ІДЕЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ В КОНТЕКСТІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ

  • НАТАЛІЯ ЛИСЕНКО викладач циклової комісії професійних фармацевтичних дисциплін Черкаської медичної академії https://orcid.org/0000-0002-6526-6104
Ключові слова: фармацевтична галузь, міждисциплінарний підхід, менеджмент та маркетинг у фармації, фахові дисципліни, компетенція, компетентності, маркетингові дослідження, фармацевтична опіка, інтеграція

Анотація

У статті розкрито значення міждисциплінарного підходу до професійної підготовки майбутніх спеціалістів фармацевтичної галузі у процесі викладання фахових дисциплін. Визначено профільні дисципліни, які мають буди складовими в підготовці випускників спеціальності “Фармація”. Надано характеристику й оцінку курсу з основ менеджменту та маркетингу у фармації, що викладається у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах. Встановлено, що процес вивчення менеджменту та маркетингу у фармації як самостійної науки потребує удосконалення.  За основу роботи автором узято маркетингові дослідження в галузі сервісного обслуговування відвідувачів аптек та власний досвід під час проведення теоретичних і практичних занять з організації та економіки фармації з основами менеджменту та маркетингу у вищому медичному навчальному закладі.

 

Біографія автора

НАТАЛІЯ ЛИСЕНКО, викладач циклової комісії професійних фармацевтичних дисциплін Черкаської медичної академії

 

 

Опубліковано
2020-10-15
Розділ
Наукові статті